பணிக்குருத்துவத்தின் 50வது ஆண்டு பொன்விழா

மன்னார் மறைமாவட்ட ஆயர் பேரருட்கலாநிதி பி.ல.இம்மானுவேல் பெனாண்டோ ஆண்டகை அவர்கள் தனது பணிக் குருத்துவத்தின் 50வது ஆண்டு பொன் விழாவை 06.01.2023 வெள்ளிக்கிழமை நினைகூர்ந்தார். மேலும் அறிய பணிக்குருத்துவத்தின் 50வது ஆண்டு பொன்விழா