மன்னார் புனித செபஸ்தியார் பேராலயத்திலிருந்து:

மன்னார் புனித செபஸ்தியார் பேராலயத்திலிருந்து: கொறொனா நோயிலிருந்து விடுதலை பெற அருள் வேண்டிச் சிறப்பு வழிபாடு. மன்னார் மறைமாவட்டம் – . 24/10/2020 மாலை 06.00மணி.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *