மடுமாதா ஆடித் திருவிழா/ திருவிழாத் திருப்பலி.

 

மடுமாதா ஆடித் திருவிழா/ திருவிழாத் திருப்பலி. මඩු සිද්ධස්ථානය ජුලි මංගල්යය 2020 සන්ධ්යා මෙහෙය. Our Lady of Madhu July Feast/ Feast Mass 02/07/2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *