புனித அந்தோனியார் திருவிழாத் திருப்பலி. புனித அந்தோனியார் ஆலயம் , இறம்பைக்குளம், வவுனியா.

மன்னார் மறைமாவட்ட ஆயர் பேருட்கலாநிதி பி.ல.இம்மானுவேல் பெனாண்டோ ஆண்டகை. St.Antony‘s Feast, St.Antony‘s Church, Rambaikulam, Vavuniya. Most Rev.Dr.F.L.Emmanuel Fernando 13/06/2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *