காத்தான்குளம் புனித யோசேப்பு ஆலயத் திறப்பு விழா

 

காத்தான்குளம் புனித யோசேப்பு ஆலயத் திறப்பு விழா. Kaththankulam St.Joseph’s Church opening Ceremony on 27/07/2019 (Mannar Diocese) Blessed and Opened by His Lordship Most Rev.Dr.Emmanuel Fernando, Bishop of Mannar.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *