புதிய வருடம் புதிய வருடம்

புதிய வருடம் ( 2019ம் ஆண்டு – இறைவனின் அன்னை தூய கன்னி மரியா பெருவிழா ) நள்ளிரவுத் திருப்பலி. தூய செபஸ்தியார் பேராலயம் மன்னார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *