ஆண்டகைக்கு சிறுக்கண்டல் பங்கு அளிக்கும் வரவேற்பு,

மன்னார் மறைமாவட்ட ஆயர் பேரருட் கலாநிதி இம்மானுவேல் பெனாண்டோ ஆண்டகைக்கு சிறுக்கண்டல் பங்கு அளிக்கும் வரவேற்பு,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *