அருட்பணியாளர்களுக்கு புதிய பணிப் பொறுப்பு

மன்னார் மறைமாவட்டத்தின் மூன்றாவது ஆயராகக் கடந்த ஆண்டு மார்கழி மாதம் பொறுப்பேற்ற ஆயர் பேரருட்கலாநிதி பி.ல.இம்மானுவேல் பெனாண்டோ ஆண்டகை மன்னார் மறைமாவட்ட அருட்பணியாளர்களுக்காக வழங்கும் முதலாவது பணி மாற்ற ஒழுங்கமைப்பு இன்று மன்னார் ஆயர் இல்லத்தில் நடைபெற்றது.இன்று காலை 09.00 மணிக்கு ஆயர் இல்லச் சிற்றாலயத்தில் இறை வேண்டுதல் வழிபாடுகள் நடைபெற்று காலை 11.30 மணிக்கு பணிகளின் இலக்கு, பணியின் தன்மை, கிறிஸ்துவின் எடுத்துக்காட்டுக்களை மையமாகக் கொண்ட பணிவாழ்வு ஆகியவற்றை விளக்கியுரைத்த பின்னர் கத்தோலிக்க திருச்சபையின் திருமரபின் ஒழுக்க, சட்ட பரிந்துரை மற்றும் பணிப்புரைகளுக்கு அமைவாக மன்னார் மறைமாவட்ட அருட்பணியாளர்களுக்கும், மன்னார் மறைமாவட்டத்தில் பணிபுரிய வந்துள்ள துறவற சபைகளின் அருட்பணியாளர்களுக்குமான புதிய பணிப் பொறுப்புக்களை உள்ளடக்கிய பணிநிலை நியமனங்களை அறிவித்தார்.

புதிய பணிநிலை நியமனங்கள்.

1. அருட்பணி அ. விக்ரர் சோசை
குருமுதல்வர் – மன்னார் மறைமாவட்டம்
மறைமாவட்டப் பணிக் குழுக்களின் ஒருங்கிணைப்பாளர், மறைமாவட்ட அபிவிருத்தித்திட்ட இணைப்பாளர்

2. அருட்பணி ச. கிறிஸ்ரியன் வாஸ்
மறைமாவட்ட ஆன்மிக, புதுப்பித்தல் பணி இயக்குனர்

3. அருட்பணி பி. யேசுராஜா
பங்குத்தந்தை – தாழ்வுபாடு

4. அருட்பணி ச. எமிலியானுஸ்பிள்ளை
இயக்குனர் குடும்பம், பொதுநிலையினர் பணி

5. அருட்பணி சூ. அ. கி. ஜெபாலன் குரூஸ்
பங்குத்தந்தை – எழுத்தூர்

6. அருட்பணி. தி. நவரெட்ணம்
பங்குத்தந்தை – அடம்பன்

7. அருட்பணி அ. இராயப்பு
பங்குத்தந்தை – சாந்திபுரம்,
ஆன்மிக இயக்குனர் – மறைமாவட்ட மரியாயின் சேனை பக்தி சபை

8. அருட்பணி லோ. ஞானாதிக்கம்
பங்குத்தந்தை – சிறுக்கண்டல்

9. அருட்பணி மொ. போ. பீற்றர் மனோகரன்
இணைப்பங்குத்தந்தை – புனித செபஸ்ரியார் பேராலயம் மன்னார்,
மறைமாவட்ட முதன்மைச் செயலர் ( Chancellor)

10. அருட்பணி. ச. தேவராஜா கொடுதோர்
பங்குத்தந்தை – பேசாலை
சட்ட முதன்மை குரு (Judicial Vicar)
மன்னார் மறைசாட்சிகள் பணி ( Vice Postulator of Martyrs of Mannar)
புதிய திருமுழுக்கு குழு ஆன்மிகஇயக்குனர் ( Spiritual Director of Neo Catechumenate )

11. அருட்பணி ப. வ். டெஸ்மன் குலாஸ்
அதிபர் – தூய ஜோசப்வாஸ் இறையியல் கல்லூரி
மன்னார் மறைமாவட்ட அருட்பணி திட்டமிடல் குழு செயலர்

12. அருட்பணி. சு. ஜொ. பெப்பி சோசை
பரிபாலகர் – மடுமாதா திருத்தலம்

13. அருட்பணி பி. சே. றெஜினோட்
பங்குத்தந்தை – பம்பைமடு
இயக்குனர் – மறைக்கல்வி உப பணியகம், வவுனியா

14. அருட்பணி செ. ஸ்ரிபன் ராஜா
பங்குத்தந்தை – அரிப்பு

15. அருட்பணி ச. மரியதாசன் (சீமான்)
பங்குத்தந்தை – பள்ளிமுனை
மறைமாவட்ட காணி உறுதிகள் கண்காணிப்பாளர்
மறைமாவட்ட எரிபொருள் நிரப்பு நிலைய பொறுப்பாளர்

16. அருட்பணி அ. ஞானப்பிரகாசம்
பங்குத்தந்தை – தூய செபஸ்தியார் பேராலயம், மன்னார்
மறைக்கோட்ட முதல்வர் – மன்னார் மறைக்கோட்டம்
தலைவர் – மன்னார் மாவட்ட பிரஜைகள் குழு

17. அருட்பணி கி. அந்தோனிதாஸ் டலிமா
இயக்குனர் – மறைக்கல்வி, திருவிவிலியம், கல்விப்பணி
இயக்குனர் – மறைமாவட்ட குருசில்லோ இயக்கம்

18. அருட்பணி ம. ஜெயபாலன்
பங்குத்தந்தை – வவுனியா
இயக்குனர் – உளவள ஆற்றுப்படுத்தல்

19. அருட்பணி டே. அலெக்ஸ்சாண்டர் சில்வா (பெனோ)
பங்குத்தந்தை – தோட்டவெளி
வேதசாட்சிகள் திருத்தல இயக்குனர்

20. அருட்பணி ச. மார்க்கஸ்
பங்குத்தந்தை – வங்காலை

21. அருட்பணி அ. யூட் குரூஸ்
பங்குத்தந்தை – நானாட்டான்

22. அருட்பணி சூ. மரியதாஸ் லியோன்
பங்குத்தந்தை – மாந்தை

23. அருட்பணி இ. அகஸ்ரின் புஸ்பராஜா
பங்குத்தந்தை – தலைமன்னார்

24. அருட்பணி க. அருள்பிரகாசம்
பங்குத்தந்தை – பொந்தீவு கண்டல்
இயக்குனர் தூய ஜோசப்வாஸ் பணிக்குழு

25. அருட்பணி பா. கிறிஸ்து நேசரெட்ணம்
இயக்குனர் – மடுமாதா சிறிய குருமடம்,
மறைமாவட்ட தேவ அழைத்தல் ஊக்குனர்,
மறைமாவட்ட பல்சமைய உரையாடல்

26. அருட்பணி சீ. ஜெயபாலன்
மறைமாவட்ட நிதியாளர்

27. அருட்பணி செ. இராஜநாயகம்
பங்குத்தந்தை – வேப்பங்குளம் பங்கு
மறைகோட்ட முதல்வர் வவுனியா

28. அருட்பணி செ. அன்ரன்
இயக்குனர் – வாழ்வுதயம்

29. அருட்பணி ம. அ. ஜெயசீலன்
பங்குத்தந்தை – முருங்கன்

30. அருட்பணி ச. சத்தியராஜ்
பங்குத்தந்தை – ஆட்காட்டிவெளி
மறைகோட்ட முதல்வர்/ மடு

31. அருட்பணி லீ. சுரேந்திரன் றெவல்
பங்குத்தந்தை – கற்கிடந்த குளம்
மறைகோட்ட முதல்வர் /முருங்கன்

32. அருட்பணி ச. பிரான்சிஸ் மெரி டீ கோல்
பங்குத்தந்தை – ஜோசப்வாஸ் நகர்
உதவி சட்ட முதன்மைக்குரு ( Assistant Judicial Vicar)

33. அருட்பணி ச. சவுல்நாதன்
இயக்குனர் – அன்பியம், திருப்பாலத்துவ சபை, நற்செய்தி அறிவிப்புப் பணி

34. அருட்பணி இ. செபமாலை
பங்குத்தந்தை – செட்டிகுளம்

35. அருட்பணி எ. டெனி கலிஸ்ரஸ்
பங்குத்தந்தை – தேவன்பிட்டி

36. அருட்பணி சூ. லக்கோன்ஸ் பிகிறாடோ
இயக்குனர் – மறைமாவட்ட இளைஞர் பணி
மறைமாவட்ட குருக்கள் அவை செயலர்

37. அருட்பணி க. அ. அருள்ராஜ் குரூஸ்
உயர் கல்வி -பெல்ஜியம்

38. அருட்பணி பி. யூட் ஞானறாஜ் குரூஸ்
பங்குத்தந்தை – வஞ்சியன் குளம்

39. அருட்பணி அ. ஆரோக்கியம்
இயக்குனர் – தியான இல்லம் மடு , மறைமாவட்ட திருவழிபாடு

40. அருட்பணி கா. அன்ரன் சுகுணறாஜ் குரூஸ்
பங்குத்தந்தை – ஓமந்தை

41. அருட்பணி யே. ஜெஸ்லி ஜெகானந்தன்
பங்குத்தந்தை – கீளியன் குடியிருப்பு

42. அருட்பணி அ. லக்ஸன் டீ சில்வா
இயக்குனர் – சமூகத் தொடர்பு பணிமையம்
பதிப்பாசிரியர் – மன்னா.

43. அருட்பணி ம. செல்வநாதன் பீரிஸ்
பங்குத்தந்தை – கோமரசன்குளம்
சிறப்புப் பணி கல்வாரித்திருத்தலம்

44. அருட்பணி அ. மரியதாசன் குரூஸ் (றொக்சன்)
உயர் கல்வி -உரோம்

45. அருட்பணி சூ. மில்ரன் தேவராஜா
பங்குத்தந்தை – அளவக்கை

46. அருட்பணி அ. ரஜனிகாந்
பங்குத்தந்தை – பறப்பாங்கண்டல்
மறைமாவட்ட பாடல்கள், பாடகர் குழு பொறுப்பாளர்

47. அருட்பணி செ. அன்ரன் தவராஜா
பங்குத்தந்தை – உயிலங்குளம்

48. அருட்பணி வெ. எமில் எழில்ராஜ்
பங்குத்தந்தை – கட்டைக்காடு

49. அருட்பணி எ. டெஸ்மன் அஞ்சலோ
பங்குத்தந்தை – சிலாவத்துறை

50. அருட்பணி ச. அருட்குமரன்
பங்குத்தந்தை – விடத்தல்தீவு

51. அருட்பணி பீ. லோறன்ஸ் லியோன்
பங்குத்தந்தை – முள்ளிக்குளம் (புதிய பங்கு)

52. அருட்பணி ர. ரெறன்ஸ் கலிஸ்ரஸ் குலாஸ்
பங்குத்தந்தை – பண்டிவிரிச்சான்

53. அருட்பணி லெ. றொனிஸ் வாஸ்
பங்குத்தந்தை – குஞ்சுக்குளம்

54. அருட்பணி இ. அன்ரனி சோசை
மறைமாவட்ட காணிகள், பெருந்தோட்டங்கள் பணி பொறுப்பாளர்

55. அருட்பணி யே. அமல்றாஜ் குரூஸ்
பங்குத்தந்தை – காத்தான்குளம்

56. அருட்பணி பா. றொசான்
பங்குத்தந்தை – மடுறோட் (புதிய பங்கு)

57. அருட்பணி நி. மேரி பெயிலன் குரூஸ்
பங்குத்தந்தை – அந்தோனியார் புரம்

58. அருட்பணி பே. சாள்ஸ் தயாளன் கூஞ்ஞ
உதவி இயக்குனர் – மடுமாதா சிறிய குருமடம், மன்னார்

59. அருட்பணி. நிக்கலஸ்
செயலாளர் – மன்னார் மறைமாவட்டம்,
பதிப்பாசிரியா் – Sharing.

60. அருட்பணி ப. ஜோன் ஸ்ரனின் சோசை
பதுளை மறைமாவட்ட பணிக்காக

61. அருட்பணி ம. சதாஸ்கர்
உதவிப்பங்குத்தந்தை – செட்டிகுளம்

62. அருட்பணி றோ. மேரி பஸ்ரியன்
உதவி பரிபாலகர் மடுத்திருப்பதி

63. அருட்பணி ம. தேவராஜன்
உதவிப்பங்குத்தந்தை – வவுனியா

64. அருட்பணி வே. றஞ்சன் சேவியர்
உதவிப்பங்குத்தந்தை – தூய செபஸ்தியார் பேராலயம்

65. அருட்பணி மரிய கிளைன் வி.ச
உதவிப்பங்குத்தந்தை – வங்காலை

66. அருட்பணி பசில் கிளைன் வி.ச
உதவிப்பங்குத்தந்தை – பேசாலை

67.அருட்பணி அல்பன் இராஜசிங்கம் அ.ம.தி
இயக்குனர் – மறைமாவட்ட மூத்தோர் சங்கம்

68. அருட்பணி ஆரோக்கிய சாமி (கப்புசியன்)
பங்குத்தந்தை – தரணிக்குளம்

69. அருட்பணி – பி. ல. நீக்கலஸ் குருஸ் (சந்திர போஸ்) அ.ம.தி
பங்குத்தந்தை – இலுப்பைக்குளம்

70. அருட்பணி ஜெ. ஜெரால்ட் அ.ம.தி
பங்குத்தந்தை – கனகராயன் குளம்

71. அருட்பணி ஏ. தேவவசந்தராசா அ.ம.தி
பங்குத்தந்தை – தட்சனாமருதமடு

72. அருட்பணி (திருவுளப்பணியாளர் சபைக் குரு)
பங்குத்தந்தை – சிறுத்தோப்பு


73. அருட்பணி . ப. றெக்ஸ் குலாஸ் அ.ம.தி
ஒப்புரவு அருட்சாதனம் வழங்குனர் – மடுத்திருப்பதி

1. ஆயரின் மறைமாவட்ட  ஆலோசனைக் குழு ( College of Consulters)
 அருட்பணி. அ. விக்ரர் சோசை
 அருட்பணி ச. எமிலியானுஸ்பிள்ளை
 அருட்பணி. ச. கொ. தேவராஜா
 அருட்பணி அ. ஞானப்பிரகாசம்
 அருட்பணி கி. அ. டலிமா
அருட்பணி ச. மார்க்கஸ்
 அருட்பணி செ. அன்ரன்

2. மறைமாவட்ட நிதிக்குழு ( Finance Committee)
 அருட்பணி. அ. விக்ரர் சோசை
 அருட்பணி சீ. ஜெயபாலன்
 அருட்பணி ச. எமிலியானுஸ்பிள்ளை
 அருட்பணி. ச. கொ. தேவராஜா
 அருட்பணி. சு. ஜொ. பெப்பி சோசை
 அருட்பணி ச. மார்க்கஸ்

3. குருக்களின் நலன்புரிக் குழு ( Priests Welfare Board)
 அருட்பணி அ. விக்ரர் சோசை
 அருட்பணி சீ. ஜெயபாலன்
 அருட்பணி அ. ஞானப்பிரகாசம்
 அருட்பணி லீ. சுரேந்திரன் றெவல்
 அருட்பணி ச. சத்தியராஜ்
 அருட்பணி செ. இராஜநாயகம்
 அருட்பணி ச. சவுல்நாதன்

4. குருமட குருத்துவ மாணவர்கள் உருவாக்கல் குழு (Seminary Formation)
 அருட்பணி அ. விக்ரர் சோசை
 அருட்பணி பா. கி. நேசரெட்ணம்
 அருட்பணி சூ. அ. கி. ஜெபாலன் குரூஸ்
 அருட்பணி. அ. இராயப்பு
 அருட்பணி லோ. ஞானாதிக்கம்
 அருட்பணி. ச. கொ. தேவராஜா
 அருட்பணி கிறிஸ்துநாயகம்
 அருட்பணி அ. ஞானப்பிரகாசம்

5. மடு உள்ளக கட்டமைப்பு பணிக்குழு ( Madhu Infra- Structure)
 அருட்பணி அ. விக்ரர் சோசை
 அருட்பணி. சு. ஜொ. பெப்பி சோசை
 அருட்பணி ச. எமிலியானுஸ்பிள்ளை
 அருட்பணி பி. யேசுராஜா
 அருட்பணி ப. டெஸ்மன் குலாஸ்
 அருட்பணி செ. அன்ரன்
 அருட்பணி ச. சத்தியராஜ்
 அருட்பணி இ. செபமாலை
 அருட்பணி அ. ஆரோக்கியம்

6. மன்னா பத்திரிகைக்குழு ( “Manna” Paper Committee)
 அருட்பணி அ. லக்ஸ்ரன் டீ சில்வா
 அருட்பணி கி. அ. டலிமா
 அருட்பணி டே. அலெக்ஸ்சாண்டர் சில்வா
 அருட்பணி ச. மார்க்கஸ்
 அருட்பணி பா. கி. நேசரெட்ணம்
 அருட்பணி யே. ஜெகானந்தன்

7. வாழ்வுதயம் பணிப்பாளர் குழு ( Vaivuthayam Board)
 அருட்பணி. அ. விக்ரர் சோசை
 அருட்பணி செ. அன்ரன்
 அருட்பணி ச. எமிலியானுஸ்பிள்ளை
 அருட்பணி. சு. ஜொ. பெப்பி சோசை
 அருட்பணி ம. ஜெயபாலன்
 அருட்பணி யே. அமல்றாஜ் குரூஸ்

8. மறைமாவட்ட காணி நிர்வாகக் குழு ( Land Committee)
 அருட்பணி அ. விக்ரர் சோசை
 அருட்பணி சீ. ஜெயபாலன்
 அருட்பணி இ. அன்ரனி சோசை
 அருட்பணி தி. நவரெட்ணம்
 அருட்பணி செ. ஸ்ரிபன் ராஜா
 அருட்பணி ச. மரியதாசன் (சீமான்)
 அருட்பணி சூ. மரியதாஸ் லியோன்
 அருட்பணி யே. ஜெகானந்தன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *