ஆட்காட்டிவெளிப் பங்கு அளிக்கும் வரவேற்பு

மன்னார் மறைமாவட்ட ஆயர் பேரருட் கலாநிதி இம்மானுவேல் பெனாண்டோ ஆண்டகைக்கு ஆட்காட்டிவெளிப் பங்கு அளிக்கும் வரவேற்பும், பரப்புக்கடந்தான் கர்த்தர் ஆலயத்தில் திருவுருவம் திறந்து வைத்தலும் 13/02/2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *