குருத்துவ வாழ்வின் 50ம் ஆண்டை நினைவு கூர்கின்றார்.

மன்னார் மறைமாவட்டத்தின் ஒய்வு நிலை ஆயர் பேரருட்கலாநிதி இராயப்பு ஜோசேப்பு ஆண்டகை அவர்கள், இன்று தனது குருத்துவ வாழ்வின் 50ம் ஆண்டை நினைவு கூர்கின்றார். அன்பு ஆயர் தந்தை அவர்களே! உங்களை வாழ்த்துகின்றோம் , உங்களுக்காகச் செபிக்கின்றோம்.

மன்னார் மறைமாவட்டத்தின் ஒய்வு நிலை ஆயர் பேரருட்கலாநிதி இராயப்பு ஜோசேப்பு ஆண்டகை அவர்கள், இன்று தனது குருத்துவ வாழ்வின் 50ம் ஆண்டை நினைவு கூர்கின்றார். அன்பு ஆயர் தந்தை அவர்களே! உங்களை வாழ்த்துகின்றோம் , உங்களுக்காகச் செபிக்கின்றோம்.

 

 

 

One thought on “குருத்துவ வாழ்வின் 50ம் ஆண்டை நினைவு கூர்கின்றார்.”

  1. அன்பு ஆயர் தந்தை அவர்களே! உங்களை வாழ்த்துகின்றோம் , உங்களுக்காகச் செபிக்கின்றோம்.

    Happy Sacerdotal Golden Jubilee.

    God be with you always

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *